Vad gör Föreningen Islandssamlarna för sina medlemmar?

Vi har möten centralt i Stockholm och Göteborg en gång i månaden, 4 möten på hösten samt 5 möten på våren. På dessa möten pratar vi om vårt gemensamma intresse, det brukar hållas små föredrag och intressanta samlingar visas av medlemmarna. Vi har också bytesmaterial samt cirkulationshäften med oss på de flesta mötena. På varje möte ordnas en liten auktion. Före auktion ordnas visning av materialet.

Vi sänder 3 gånger per år ut vår medlemstidning RAPPORT, med föreningsangelägenheter, notiser om både nya och gamla frimärken, nya forskningsrön, svar på insända frågor, lite allmänt nytt från Island och diverse annat. Isländska stämplar och postal dokumentation kommer också ofta med, eftersom föreningen har Isländska handböcker under revideringar.

Vi ordnar en auktion om året i Göteborg samt någon eller några auktioner i vår RAPPORT. Illustrerad auktionslista sändes då ut i förväg. Auktionen hålles normalt under oktober månad. Här finns fina tillfällen att både köpa och sälja till samlarvänliga priser och, där låg provision som endast uttages av på säljaren.

Vi erbjuder på dessa sätt en miljö där Du kan lära dig mycket om Isländsk filateli och som ger fina tillfällen att berika din samling på fördelaktigaste sätt.