Startsidan
Om Islandssamlarna
Medlemsaktiviteter
MÖTEN/Meetings
Bli medlem/Be member
Styrelsen/Board
Litteratur för försäljning/Literatur for sale
Litteratur för utlåning

Nummerstämpelblad/Preprinted sheets containing the Icelandic Numeral Cancellations.

Rapporter

Medlemsansökan/Members application

Samling

AUKTION 04 November 2017 i Göteborg i klubblokalen se karta/Map Göteborg, kl 10.00.

Länkar till Frimärksklubbar/Links to clubs
 
Länkar till Auktionssidor och handlare/Links to dealers
 
Islandsklubben Göteborg
 
Sveriges Filatelist Förbund (SFF)
 
Malmex2018
Nordia2018
Stockholmia2019
Samfundet-Sverige-Färöarna
Samfundet-Sverige-Island
Islands digitala landsarkiv
Datum för senaste uppdatering: 2018-01-03. Mötes dagar hösten 2018. NY MÖTESLOKAL FR.O.M SEPTEMBER SE MÖTEN.